วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 05:45 น.

ภูมิภาค

พัทลุง ตั้งจุดตรวจสกัดโควิดบนเส้นทางระหว่างจังหวัดเข้ม5จุดตลอด24ชั่วโมง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.21 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า วันนี้ 26 มีนาคม 2563 ทันทีที่ พรก.ออกประกาศใช้เกี่ยวกับการยับยั้งโรคโควิด - 19 นากู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดตรวจคัดกรองสกัดเชื้อโรคโควิด -19 เข้ม 5 จุดระหว่าง 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา ทุกรายที่ผ่านเส้นทางเข้ามายังจังหวัดพัทลุง จะต้องถูกคัดกรองวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแนะนำเก็บตัวที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นงดเดินทางข้างจังหวัด
 

และบริเวณตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองสกัดโรคโควิด – 19 บนถนนสายเพชรเกษม อย่างเข้มงวดตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวัดไข้พร้อมสอบถามประวัติการเดินทางและแนะนำผู้ที่ขับขี่รถยนต์ทุกรายโดยเฉพาะช่วงนี้หากไม่มีความจำเป็นงดข้ามเดินทางข้ามจังหวัด และจากการตั้งจุดในช่วงเช้าพบว่ามีผู้เดินทางมากรุงเทพมหานครจำนวน 2 รายกับสายการบินโดยลงสนามบินที่จังหวัดตรัง กลับภูมิลำเนาจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำเมื่อกลับถึงบ้านพักให้รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณระดับหมู่บ้านทันทีเพื่อเก็บเป็นข้อมูล และพบว่าจาการตั้งจุดยังไม่พบผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดพัทลุงผ่านจุดตรวจมีอาการไข้สูง
 

สำหรับจุดตรวจของจังหวัดพัทลุง เพื่อคัดกรองสกัดโรคโควิด -19 และแนะนำประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 จำนวน 5 จุด .จุดที่ 1 บริเวณหน้า สภ.ป่าบอน ตำบลวังใหม่ อำป่าบอน จังหวัดพัทลุง รอยต่อจังหวัดสงขลา บนถนนสายเพรชเกษม จุดที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช บนถนนสายเอเชีย จุดที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รอยต่อจังหวัดตรัง จุดที่ 4 บริเวณหน้า สภ.ปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง รอยต่อจังหวัดสงขลา จุดที่ 5 บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลทะเลน้อย อำควนขนุน จังหวัดพัทลุง รอยต่อ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 นั้น ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ายังมีจำนวน 6 รายเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด