วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:29 น.

ภูมิภาค

ยะลา พบหมอ-พยาบาล บันนังสตา ติดเชื้อโควิด 3 ราย กักตัวอีก 21 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.37 น.
วันที่ 26 มี.ค. 63 ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ การเกิดโรคระบาดโควิท 19 โดยมี นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าประชุมเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ในแต่ละอำเภอ ซึ่งล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ 26 ราย ผู้ป่วยใหม่ 3 ราย รักษาหาย 1 ราย เสียชีวิตไม่มี  
 
นายชัยสิทธิ์  พานิชพงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการประชุมนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดยะลา ทราบว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าสองสามวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านชายแดนอำเภอเบตง ทราบว่าไม่มีประชาชนเข้าผ่านออก เนื่องจากขณะนี้ทางมาเลเซียมีความเข้มงวดมาก ทางเราก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน  ส่วนที่อำเภอกาบง ยังต้องเฝ้าระวังดูอาการของพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากมาเลเซียเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 63 อีกจำนวน 230 คน ส่วนอำเภออื่นๆ ก็สามารถที่จะควบคุมโดยการอาศัยอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ในด้านอำเภอเมืองยะลา การเข้าออกก็ยังคงเข้มงวด โดยการปิดเมือง แต่ก็ยังคงจะผ่อนผันให้กับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ แต่ต้องผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดและสามารถติดตามตัวได้ทุกคน 
 
ด้าน  นายสงกรานต์ ไหมชุมนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบุคลากรสาธารณสุข โดยมีข้อความว่า เนื่องด้วยในวันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบันนังสตา ว่าพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นพยาบาล จำนวน 2 ราย และแพทย์ จำนวน 1 ราย (โรงพยาบาลบันนังสตา มีแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และถูกกักตัวจำนวน 6 คน) รวมบุคลากรถูกกักตัว (Home Quarantine) ทั้งสิ้น จำนวน 21 ราย
 
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้แจ้งโรงพยาบาลบันนังสตาดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้  งดบริการผ่าตัดปกติ ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน  เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด  งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านและแจ้งหัวหน้างานทราบทันที 
 
พร้อมทั้งรายงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน  จัดแพทย์จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ไปช่วยบริการในโรงพยาบาลบันนังสตา วันละ 3 คน ประมาณ 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไป หรือจนกว่าแพทย์กลับมาตรวจได้ตามปกติ  ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน หากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันทีให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที และขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข อย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยง เพราะจะส่งผลเสียต่อการรักษาโรค ที่สำคัญ เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร หากติดเชื้อจะส่ผลต่อการจัดบริการ ขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย จะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก อีกทั้งควรดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสรับเชื้อทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หน้าแรก » ภูมิภาค