วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 06:03 น.

ภูมิภาค

สุราษฎร์พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่อีก 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 12 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.43 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563  มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 154 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 132 ราย /ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 3 ราย /ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12 ราย(กลับบ้าน 6 ราย / รักษาตัวรพ. 6 ราย) รอผลการตรวจ 10 ราย /ผู้ป่วยหนัก 1 รายอาการดีขึ้นผู้ป่วยยืนยันสะสม แยกรายอำเภอ อ.เมืองฯ 4 ราย /อ.กาญจนดิษฐ์ 3 ราย/อ.เวียงสระ 2 ราย อ.เกาะพะงัน 1 ราย /อ.ท่าชนะ 1 รายและเกาะสมุย 1ราย
 
สำหรับผู้ป่วยรายที่เกาะสมุยเป็นบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (ฝรั่งเศส) ซึ่งได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุย 1 ราย จากการสอบถามข้อมูลการเดินทางมีดังนี้  1.วันที่ 17 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น. ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  โดยสายการบิน AF0166 (ปารีส – สุวรรรณภูมิ) 2.วันที่ 17 มี.ค.2563 เวลา 11.30 น. ได้เดินทางมาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบิน PG963 ที่นั่ง 24C 3. วันที่ 24 มี.ค.2563 มีอาการป่วย จึงได้ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (เกาะสมุย)  ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพ (เกาะสมุย) ได้ตรวจสอบพบเข้าข่าย โควิด- 19 ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย  และทางโรงพยาบาลเกาะสมุย ได้ส่งตัวผลการตรวจไปให้ ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตรวจสอบ 4. จากการสอบถามผู้ป่วยมีภรรยา และมีบุตรสาว 2 คน โดยเมื่อรู้ว่าป่วยได้แยกให้ ภรรยาและบุตรสาว อยู่บ้านหลังใหญ่ ส่วนผู้ป่วยได้อยู่บ้านหลังเล็กในเกาะสมุย อุณหภูมิวัดไข้เบื้องต้น 36.4 , 36.6 , 36.7 องศา 
 
โดยภรรยา เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2563  โดยสายการบิน PG952 (มาเลเซีย-สมุย) และบุตรสาวคนที่ 1  เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2563 โดยสายการบิน AF0166 (ปารีส – สุวรรรณภูมิ) จากการตรวจสอบข้อมูลพบขออยู่ต่อและพบกำลังศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติปัญญาดี /บุตรสาวคนที่ 2 เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2562 โดยสายการบิน AF0166 (ปารีส – สุวรรรณภูมิ) จากการตรวจสอบข้อมูลพบขออยู่ต่อพบกำลังศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติปัญญาดี.
 

หน้าแรก » ภูมิภาค