วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:49 น.

ภูมิภาค

ผวจ.ประจวบฯตรวจ รพ.สนาม ตั้งด่านเข้มรับมือโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.43 น.

วันที่  26 มี.ค.63 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรับผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่อาคารสายลม กองบิน 5 อ.เมือประจวบฯ ขณะที่นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ที่ว่าการ อ.ปราณบุรี

 


ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโลนาไวรัส 2019 จ.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้ตั้งด่านความมั่นคง 1 หน้าอำเภอหัวหิน 2 หน้าสนามบินบ่อฝ้าย 3 อำเภอบางสะพานน้อย (เขาไชยราช) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯพร้อมกันกับทุกจังหวัด โดยสนธิกำลังตำรวจ ทหาร พลเรือน ทั้งฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครประเภทต่างๆพร้อมแนะนำผู้เดินทางหากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้งดการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเด็ดขาด ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่หรือผู้โดยสารไม่พกพาบัตรประจำตัวประชาชน อาจถูกเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานฝ่ายปกครองประจำด่านตรวจ ดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด กรณียานพาหนะถูกดัดแปลงหรือควันดำหรือขัดต่อกฎหมายอื่นใดอาจถูก จนท.ขนส่งจับกุมดำเนินคดีหรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขยวดยาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ จนท.สาธารณสุขประจำด่านตรวจจะตรวจวัดไข้ทุกคน กรณีพบว่ามีอาการไม่ปกติอาจให้ลงรายละเอียดผู้เดินทางทั้งคณะเพื่อประโยชน์ในการแจ้งประสานงาน ทั้งนี้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 


นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่าได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจแนะนำร้านอาหารในเขต อ.หัวหิน ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยืนยันว่าไม่ให้ผู้ประกอบการอาหารจัดสถานที่เพื่อนั่งหรือยืนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม แต่ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคในสถานที่อื่น โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือน 67 ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ชุมชนตะเกียบ  เขาเต่า ถนนเดชานุชิต ถนนแนบเคหาสน์ ชุมชนโค้งพระจันทร์ แยกหนองพลับ และ ถนนเส้นคันคลองชลประทานตลอดสาย เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับโรงแรมให้เปิดบริการร้านอาหารเฉพาะลูกค้าของโรงแรมเท่านั้น