วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 06:04 น.

ภูมิภาค

นศ.วิทยาลัยเกษตรฯสัตหีบ อาสาช่วยสถานศึกษาผลิตไข่ไก่ขายชาวบ้านราคาถูก

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 19.40 น.
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบภายในฟาร์มไก่ไข่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ ภายหลังพบมีการกักตุนอาหารของประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงดำเนินการผลิตจำหน่ายไปอย่างต่อเนื่อง
 
น.ส.ฟาติมา บุญมี และน.ส.ดวงรักษา บุญแสง นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาวิชา สัตวศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลไก่ไข่ และเก็บเกี่ยวผลผลิตไข่ไก่ เพื่อจำหน่วยให้กับกลุ่มสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และชาวบ้านในชุมชนนาจอมเทียน ปัจจุบันฟาร์มมีการเลี้ยงไก่ไว้ประมาณ 200 ตัว สามารถผลิตไข่ไก่ได้วันละ 300-400 ฟอง ขายในราคาแผงละ 100 บาท ซึ่งนับเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อนักศึกษาทั้ง 2 คนนี้ ได้อาศัยช่วงปิดเทอม อาสาช่วยทางสถานศึกษาดูแลฟาร์มไก่ และเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อกระจายขายให้ผู้ต้องการในราคาถูกได้นำไปบริโภคอย่างทั่วถึงในแต่ละวัน แม้อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ตาม

หน้าแรก » ภูมิภาค