วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:21 น.

ภูมิภาค

ปราจีนฯพบติดเชื้อรายที่ 4 เป็นคนกทม.พึ่งเดินทางกลับจากอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 21.23 น.
วันที่ 26 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีน บุรีรายงาน  ตามที่ ได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ของ จ.ปราจีนบุรีในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  จังหวัดปราจีนบุรี พบมีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในทุกอำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง  รวม 7 แห่ง  ประกอบด้วย อ.เมืองปราจีนบุรี จุดตรวจหน้าตู้ยามสายตรวจหนองชะอม ต.โคกไม้ลาย (ถนนสาย 33 ) อ.กบินทร์บุรี จุดตรวจแยกวังท่าช้าง หมู่ 19 ต.วังท่าช้าง (ถนนสาย 359)   รอยต่อ จ.สระแก้ว   อ.ศรีมหาโพธิ  จุดตรวจใกล้แยกเขาหินซ้อน (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  อ.บ้านสร้าง จุดตรวจ หน้า สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านสร้าง (สี่แยกวังกุ้ง) ต.บ้านสร้าง ถนนสาย 3483 อ.นาดี  จุดตรวจบ้านซับบอน (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 304  ต.บุพราหมณ์ และ อ.ศรีมโหสถ  หน้าที่ว่าการ อ.ศรีมโหสถ ต.โคกปีบ ถนนสาย319   
 
ทั้งนี้ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณณรงค์ นครจินดา รองผวจ.ปราจีนบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตั้งด่านของเจ้าหน้าที่จุดต่าง ๆ  ในการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและสกัดประชาชนที่ใช้เส้นทางเชื่อมต่อข้ามเขตไปจังหวัดอื่น อาทิ   ณ เส้นทางถนนสาย 319  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตัวป้องกันตนเองใส่หน้ากากอนามัย    แต่ก็มีบางคนยังไม่มีการป้องกันตัว ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำป้องกันเบื้องต้นให้นำไปถือปฏิบัติต่อไป
 
ต่อมานายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน , วาระมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
 
โดยนพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี  รายงานสรุปว่า กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 พบเชื้อในพื้นที่ทั้งหมด  4 ราย  โดย 3 รายอยู่ในเขตปราจีนบุรี ส่วนอีก 1 ราย อยู่ใน กทม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อ สะสม 45 ราย ไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลการตรวจ 1 ราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ราย
สำหรับในรายที่ 4 เป็นชาวพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมาพักที่ อ.บ้านสร้าง โดยผู้ติดเชื้อเป็นหญิง อายุ 59 ปี อาชีพเจ้าของกิจการร้านอาหารในประเทศอังกฤษ ได้มีการเฝ้าระวังติดตามโดยตลอด โดยบุคคลดังกล่าว กลางคืนวันที่ 21 มีนาคม 2563 เดินทางกลับจากอังกฤษ นั่งรถยนต์ส่วนตัวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าพักที่ เลขที่ 47/1 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว โดยมากับสามี 22 มีนาคม 63 พักอยู่ในบ้านพักไม่ได้ออกไปพบใครทั้งสามีภรรยา กลางคืนวันที่ 23 มีนาคม 63 รู้สึกว่ามีอาการป่วยมีไข้ได้โทรศัพท์แจ้ง เจ้าหน้าที่รพ. สต กระทุ่มแพ้วทราบ และญาติของนางกลอยใจได้ติดต่อรถAMbulance เอกชน จากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมารับตัวไป แอดมิทที่รพ. บำรุงราษฎร์
 
24 มีค. 63 รพ. บำรุงราษฎร์ยืนยันยันการติดเชื้อให้ญาติผู้ป่วยทราบ ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนายดุสิต สำเภาทอง อายุ 59 ปี กักตัว สังเกต อาการ 14 วันอยู่ในรพ. บำรุงราษฎร์ยังไม่พบเชื้อ 3 กลุ่มเสี่ยงบ้านอยู่ในระยะ 50 เมตรของบ้านผู้ติดเชื้อพักอาศัย 1. นายประเชิญ ตันขุณห์ อายุ 75 ปี 2,นางนภาพร ตันขุณห์อายุ 71 ปี นายเอกพงษ์ ตันขุณห์ อายุ 50 ปีเลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว 4. นายเจษฎา ตันขุณห์ อายุ 41 ปี 5. เด็กหญิง อริษชยา ตันขุณห์ อายุ 3 ปีเลขที่ 4/1 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว
 
การเฝ้าระวังโรค การดำเนินการของอำเภอบ้านสร้างคือ กักตัวกลุ่มเสี่ยง 5 คนเป็นเวลา 15 วัน   และ กำหนดให้บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้วมีผู้ป่วยมาพักอาศัยเป็นเขตห้ามเข้าชั่วคราว และพิจารณาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติมวันที่ 23 มีนาคม 2563   
 
จำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วนเพิ่มเติมอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 19 ดังนี้  ให้ปิดสนามมวยสนามกีฬาสนามแข่งขันสนามเด็กเล่น จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างไร ร้องไห้ปิดสวนสาธารณะทุกแห่งในพื้นที่สาธารณะ เช่นริมแม่น้ำปราจีนบุรีระหว่างเวลา 20.00 น.ถึง 20.00 น.เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563
 
ให้ร้านอาหารที่มีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารจัดที่นั่งรับประทานอาหารให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตรและ ห้ามนั่ง รับประทานที่ร้านจำหน่ายอาหาร   ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 05.00 น.ทั้งนี้ไม่ห้ามการจำหน่ายกรณีที่ซื้อไปรับประทานที่อื่นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2556
 
มีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เงินให้สถานประกอบการทุกแห่งทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ประกอบการและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการผู้ร่วมงานผู้ร่วมกิจกรรมลูกจ้างผู้ใช้บริการและประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  3 ให้บุคคลตาม 2 ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้บุคคล ตาม เวลานั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทาง ฝอยละอองน้ำลาย
 
ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม มีให้อัดลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ,  ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์   หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมชน   ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วนของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไป
 
ในการประชุมฯไม่การพูดถึงจาก กรณี นพ.นำพล  แดนพิพัฒน์  ผอ.รพ.สมุทรปราการ  ที่ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ได้มีการท้วงติงผ่านทางไลน์กลุ่มจากสื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าวว่า  ...  “เป็นข่าวแล้ว  ทำไมปราจีนฯ  ไม่มีการแถลงข่าวบ้างว่า  ทำอะไรไปบ้าง  โดยก่อนหน้านพ.นำพล   เป็นอดีต ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เพิ่งไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สมุทรปราการเมื่อ 16 มี.ค.63 ซึ่งได้มีไลน์ตอบโต้ชี้แจงสื่อกลับมาว่า  ... พวกใกล้ชิด ได้เข้ากักตัวกันหมดแล้ว...

หน้าแรก » ภูมิภาค