วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:31 น.

ภูมิภาค

นายอำเภอขนอม ตั้งด่านตรวจ 3 มุมเมือง คัดกรองไวรัสโควิด-19 ตลอด 24 ชม

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.57 น.
วันที่ 27 มี.ค. 63 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร แพทย์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิต ตั่งด่านจุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโค วิด 19 ตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติหน้า ตลอด 24 ชั่วโมงบนถนนเส้นทางเข้า อ.ขนอม 3 มุมเมือง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแต่ละจุดแบ่งเป็น 4-5  ผลัด ประกอบด้วย 1. จุดตรวจ/ด่านคลองเหลง ให้ผู้ใหญ่บ้าน และ ผรส.หมู่ที่ 4-6 ต.ควนทอง ระหว่างเวลา 06.00-12.00 น. ,หมู่ที่ 8,10 ต.ควนทอง ระหว่างเวลา 12.00-18.00น. ,ผู้ใหญ่บ้าน และ ผรส.หมู่ที่11-12 ต.ควนทอง ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. ,ผู้ใหญ่บ้าน และ ผรส.หมู่ที่ 11,12 ต.ขนอม ระหว่างเวลา 24.00-06.00 น.ผู้ใหญ่บ้าน และ ผรส.หมู่ที่ 13,14 ต.ขนอม ระหว่างเวลา 06.00-12.00 น.โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันตามลำดับหมู่บ้านต่อไปจนเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน 
 
2.จุดตรวจ/คัดกรองสี่แยกสวนโชว์/บ้านน้ำโฉ  ผลัดที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน และ ผรส.หมู่ที่ 1-2  ผลัดที่ 2 หมู่ที่ 3,7,9 ต.ควนทอง  ผลัดที่3 หมู่ที่ 1-2 ต.ท้องเนียน  ผลัดที่ 4  หมู่ที่ 4-5 ผลัดที่ 5 หมู่ที่ 6-7 ต.ท้องเนียนและตำบลควนทองตามลำดับ และ 3.จุดชมวิวเขากลางหน้าอุทยานฯ ผลัดที่ 1 หมู่ที่ 1-2 ต.ขนอม  ,ผลัดที่ 2 หมู่ที่ 3-4 , ผลัดที่ 3 หมู่ที่ 5-6 ,ผลัดที่ 4 หมู่ที่ 7-8 และผลัดที 5 หมู่ที่9-10 หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันตามลำดับ
โดยเจ้าหน้าที่แต่ละจุดจะทำการตรวจสอบภายในรถทุกคัน พร้อมตรวจวัดไข้หากพบผู้ป่วยต้องสงสัยที่มีไข้สูง จะส่งทำการตรวจสอบประวัติและส่งให้แพทย์ ดำเนินการตามมาตรการทันที ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา (26 มี.ค. ) ยังไม่พบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่พบอาการไข้ทั่วไปจึงทำประวัติอย่างละเอียดก่อนให้เดินทางต่อไป และหากพบว่าผู้ใดเดินทางมาจากกรุงเทะและปริมณฑลขอให้ทุกคนไปกักตัวที่บ้านในพื้นที่ตนเอง 14 วันตามที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้เนื่องจาก อ.ขนอม เป็นเมืองท่องเที่ยวรองจาก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยในพื้นที่จำนวนมาก  เจ้าหน้าที่ตึงเข้มงวดกวดขันในการตรวจและคัดครองเป็นพิเศษเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เชื้อไวรัสคิด-19 แพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่ได้ ตามสโลแกน “ขนอมต้องปลอดภัยจากไวรัศโควิด-19”.

หน้าแรก » ภูมิภาค