วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:50 น.

ภูมิภาค

"บวร" ขยายผลปลูกผักจากริมรั้วบ้านสู่ลานวัดเกาะลันตา

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.03 น.

จากริมรั้วบ้านสู่ลานวัด อำเภอเกาะลันตา ขยายผลปลูกผักตามหลัก "บวร"

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ วัดเกาะลันตา ได้บูรณาการกิจกรรม "การน้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน" โดยนายสุเชต กิตติเรืองระยับ พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พระภิกษุ จิตอาสา ประชาชนในละแวกใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณใกล้รั้วอุโบสถ วัดเกาะลันตา ม.2 บ้านศรีรายา ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นการขยายผลการปลูกผักสวนครัวตามรอบริมรั้วบ้านสู่ลานวัด ตามหลัก “บวร” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตาได้ถวายเมล็ดพันธุ์ผักให้วัดเกาะลันตา เพื่อแจกจ่ายชาวบ้านและครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปลูกผักลดรายจ่ายเสริมรายได้ ทั้งนี้ทางวัดเกาะลันตา ได้จัดสรรพื้นที่ว่างบริเวณวัดให้ชาวบ้านญาติโยมใช้ทำแปลงปลูกผักเพื่อการบริโภคในครอบครัวและแบ่งปันสู่เพื่อนบ้าน

หน้าแรก » ภูมิภาค