วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:40 น.

ภูมิภาค

รอง ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.07 น.
วันที่ 22 พ.ค.63 นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิทยา  เขียวรอด  นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร/ผู้แทน เทศบาลตำบลพรหมโลก องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายเข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอพรหมคีรีและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางริ่น  มุสิกะโรจน์  อายุ  101 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี นายห่วง อนุมาศ อายุ 101 ปี บ้านเลขที่  196 หมู่ที่ 7  ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และนางเสงี่ยม จุติยนต์ อายุ 104 ปี บ้านเลขที่ 8/15 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำท่าเรือ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 3 รายประกอบด้วย นายสุเมธ ปรีดาพาก อายุ 44 ปี ที่บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ นางมาลี วงค์สม อายุ 73 ปี ที่บ้านเลขที่ 74/6 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ และนายธีรพงศ์ หิตา อายุ 66 ปี ที่บ้านเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ
 
สำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ดูแลหรือครอบครัวของผู้สูงอายุด้วย 

หน้าแรก » ภูมิภาค