วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:37 น.

ภูมิภาค

ปศุสัตว์เมืองโคราชคุมเข้มหลังพบม้าติดเชื้อกาฬโรคแอฟริกาตาย

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 20.25 น.

ปศุสัตว์เมืองโคราชคุมเข้มหลังพบม้าติดเชื้อกาฬโรคแอฟริกาตาย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายชายเขต มีประเทศ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจากปรากฏว่า ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีการเกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ของผู้ประกอบการผู้เลี้ยงม้า เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และการกำจัดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ โรคกาฬแอฟริกาในม้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง สามารถติดต่อไปยังสัตว์ (ชนิด) ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐได้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอโชคชัย และอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ทิดตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากราษฎรระบุเลี้ยงม้าไว้จำนวน 6 ตัว ที่ ม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีม้าเพศผู้พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 1 ตัว แสดงอาการซึม หอบ ไม่กินหญ้า และล้มนอนลง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมาจึงได้เข้าช่วยเหลือด้วยการรักษาตามอาการและเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งม้าตัวที่ป่วยได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา จึงได้แนะนำให้ทำการฝังกลบซาก พร้อมทำมุ้งป้องกันแมลงพาหะให้กับม้าในฝูงที่เหลืออยู่ ต่อมาได้รับแจ้งผลการตรวจจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าได้พบเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจ อย่างไรก็ตามในส่วนม้าที่เหลืออีก 5 ตัวผลตรวจไม่ได้ติดเชื้อกาฬโรคแอฟริกาแต่อย่างใด โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมากำชับให้จัดมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

หน้าแรก » ภูมิภาค