วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:18 น.

ภูมิภาค

นายกเหล่ากาชาดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 21.10 น.

ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และให้คำแนะนำการดูแลและรักษาสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  นายอำเภอนครชัยศรี  สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอนครชัยศรี


ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ที่อยู่ในเขตอำเภอนครชัยศรี  ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 6 ราย และอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 1 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือและชุดอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต และให้คำแนะนำการดูแลและรักษาสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

หน้าแรก » ภูมิภาค