วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:40 น.

ภูมิภาค

สว.ประดิษฐ์ มอบแผงโซล่าเซลล์ให้โรงเรียนเด็กพิการสายตา จ.เพชรบุรี

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.45 น.

วันที่ 26 มิถุนายน นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา ส่งมอบแผงโซล่าเซลล์เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายชวลิต จงเจริญชัยสกุล ประธานมูลนิธิฯสาขาชะอำ น.ส.พรทิพย์ เกียรตินฤมล ผอ.สำนักงานสาขาชะอำ และนายชนกภัทราณัฐ ข้าวหอม ผอ.รร.พร้อมคณะครู-นักเรียนร่วมรับมอบ

 

 

นายประดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพลังงานสะอาดเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือกที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้ในระยะยาว  การติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก และวันนี้ได้มาเห็นความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ของครูทุกคนที่ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อนให้มีความรู้ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรที่นี่ทุกคน

 

 

นายชวลิต  จงเจริญชัยสกุล ประธานมูลนิธิ สาขาชะอำ กล่าวว่า มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ และโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ขอขอบคุณ สว.ประดิษฐ์ ที่เห็นความสำคัญของเด็กและโรงเรียน ได้มอบแสงสว่างให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงบุคคลากร มีสิ่งอำนวยความสะดวกในยามค่ำคืน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ มีความจำเป็นต้องใช้แสงสว่างในเวลากลางคืน เนื่องจากบริเวณรอบๆโรงเรียนไม่มีแสงสว่าง ตลอดจนโรงเรียนฯประสบปัญหาภาระค่าไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าเซลล์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดี.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค