วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:08 น.

ภูมิภาค

อุทยานฯอ่าวพังงา บิ๊กคลีนนิ่ง พร้อมเปิดรับนทท. 1 ก.ค.นี้

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.53 น.
วันที่ 30 มิ.ย.63 ที่บริเวณ ศูนย์อันดามัน ท่าเที่ยบเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จับมือ 12 องค์กร ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการขยะทะเล ก่อนร่วมกับ ภาคประชาชน จิตอาสา รอบอ่าวพังงา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณในทะเล ป่าชายเลน ลำคลองต่างๆในโครงการ "ประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่  2 " เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไนพื้นที่ ให้ช่วยกันรักษาทรัยากรทางทะลแลชายฝั่ง ตามแนวทาง"ประชารัฐ"
 
โดยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกหลายแห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น เขาตาปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะทะลุ เขาเขียน เกาะผนัก เกาะห้อง เกาะละวะใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนสร้างรายได้ให้จังหวัดพังงาและประชาชนโดยรอบเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันพบว่า ภาคบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ และจำนวนนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขยะทะเลจากการท่องเที่ยว ขยะจากชุมชน ขยะมูลฝอยที่ล่องลอยมากับลำคลอง รวมถึงขยะที่ถูกคลื่นลมซัดพาเข้ามา ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพความสวยงามตามธรรมชาติ กระทบต่อระบบนิเวศ และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการท่องเที่ยวและธรรมชาติ ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสนอแนวทางการจัดการขยะ และร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตามแนวทาง "ประชารัฐ" จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และที่สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง ทำให้กรมอุทยานฯ อนุญาต ให้ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กลับมารับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง

หน้าแรก » ภูมิภาค