วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:15 น.

ภูมิภาค

"ร.ร.ผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ" ทำโครงการโลงศพเอื้ออาทร (โลงศพแจกฟรี)

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.15 น.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย ที่ ศาลาการเปรียญ วัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่งคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองจ.ขอนแก่น นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุข บ้านหัวทุ่งคำไฮ เป็นประธานเปิดโครงการโลงศพเอื้ออาทร (โลงศพแจกฟรี) และถวายโลงศพเอื้ออาทร ของวัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ จัดทำโครงการโรงศพเอื้ออาทร(โลงศพแจกฟรี)เพื่อมอบให้ผู้เสียชีวิตในเขตตำบลบ้านเป็ด เพื่อเป็นธรรมทานและเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงของท่านได้ทุกวันเวลา โดยมี พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจันโท ดร.ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)หรือพระพิมลธรรม บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืนจังหวัดขอนแก่น นายชัชวาล ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด พร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ ร่วมงาน
   

 

 

นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผอ.รร.ผู้สูงอายุเติมสุข บ้านหัวทุ่งคำไฮ กล่าวว่าขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลงศพ หรือบริจาคเงินซื้อโลงศพ เพื่อเป็นธรรมทาน และเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงของท่าน ได้ทุกวันเวลา ที่วัดศรีสะอาดบ้านหัวทุ่ง หรือที่นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ โทร 089 305 2867 หรือที่นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสรโทร 089 416 5564 หากประชาชน ท่านใดที่มีความเดือดร้อน ขอรับโลงศพ หรืออาทรโลงศพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ทุกวันเวลาที่วัดศรีสะอาดบ้านหัวทุ่งหมู่ 5 และหมู่ 14 ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   

 

ด้านนายชัชวาล ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด กล่าวว่าในวันนี้ได้มาร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลบ้านเป็ด ในฐานะประชาชน คนหนึ่ง ที่อยากจะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ที่เราเจอวิกฤตโรคโควิด -19 ด้วยกัน สำหรับคนที่ไม่มีอันจะกินหรือยากไร้ การที่ได้รับโลงศพแจกฟรีนั้นจะเป็นการแบ่งเบาภาระอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีดังนั้น หากใครมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้ตามที่พอดี ซึ่งผมคิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ ก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมามีส่วนร่วมกัน หรือท่านใด มีจิตใจอันเป็นกุศลก็สามารถ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อโลงศพให้กับผู้ยากไร้ร่วมกัน.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค