วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:21 น.

ภูมิภาค

เห็นจะๆเลขเจ้าแม่ตะเคียนทอง

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.54 น.

วันที่  30 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง หนองเล็งทราย ที่ อยู่ในเขตพื้นที่ ครอบคลุมหลายตำบล อาทิ ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า ตำบลศรีถ้อยและตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่พากันเข้ามา เซ่นไหว้ขอพร ขอโชคลาภก่อนวันหวยออก ต่างก็ไม่ผิดหวังหลังจากที่ใช้แป้งลูบๆถูๆ บนท่อนไม้เจ้าแม่ตะเคียนทองภายในศาลา ตัวเลขก็โผล่ขึ้นมาทั้ง 3 ตัวและ 2 ตัว ให้เห็นจะจะ อีกทั้งยังไม่ลืมเลขที่ มีการเขียนไว้บนพื้นซีเมนต์ในศาลา ที่สร้างขึ้น ไว้เพื่อเก็บ ท่อนไม้ตะเคียนที่ชาวบ้านได้นำขึ้นมาจากหนองเล็งทรายนำมาเก็บไว้ในพื้นศาลา เจ้าแม่ตะเคียนทอง ที่อยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่ตะเคียน โดยผู้ที่มาขอโชคลาภต่างก็ได้มองดูเลข ที่เขียนติดไว้บนพื้นซีเมนต์ ในศาลา ระบุ วันที่สร้างศาลาวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จึงพากันนำไปเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน

 

จากการสังเกตของผู้ที่มาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองพบว่าต่างก็ได้เลขบางคนก็มองเห็นตัวเลข 3 ตัวเช่น 1 6 3 และ 2 ตัว 33 อีกทั้งยังนำเลข 31 พค. 2559 ซึ่งเป็นวันที่และปี พศ. ที่ ที่สร้างศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง นำไปเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน

 

สำหรับท่อนตะเคียนทองในศาลาพบว่ามีมากกว่า 10 ท่อน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยาวตั้งแต่ 3 เมตรจนถึง 10 เมตร ที่ชาวบ้าน ในตำบล หลายตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ใจ ได้ช่วยกันนำขึ้นมาจากหนองเล็งทรายนำมาเก็บไว้ที่ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง หลังจากที่มีการนำท่อนไม้ตะเคียนทองขึ้นมาไว้ในบริเวณศาลา ต่อมาก็ได้ให้โชคให้ลาภกับชาวบ้านกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ พึ่ง และยึดเหนี่ยว ทางจิตใจของ ชาวบ้านต่างชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้าน ให้อยู่ดีมีสุข และยังดลบันดาลให้โชคลาภกับชาวบ้าน มาโดยตลอดจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมีความศักดิ์สิทธิ์มีเทวาอารักษ์สิงสถิตอยู่ จนเป็นที่เคารพนับถือจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะก่อนวัน หวยออก ชาวบ้านจะพากันนำดอกไม้ธูปเทียน น้ำเขียวน้ำแดงขนม นมเนย ดอกไม้ธูปเทียนผ้าแพรผ้า 7 สีนำมาถวาย เซ่นไหว้เพื่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง กันเป็นประจำ

 

สำหรับ หนองเล็งทราย เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 5.500 ไร่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำรองจาก กว๊านพะเยา อยู่ในเขตพื้นที่ หลายตำบล ของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ได้ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค ตลอดทั้งใช้ในการเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่ไหลลงสู่ ลำน้ำอิง ใน กว๊านพะเยา เพื่อ ให้ชาวพะเยา และชาวจังหวัดเชียงรายบางอำเภอ ได้ใช้น้ำร่วมกันก่อนไหลลงสู่ลำน้ำโขง

หน้าแรก » ภูมิภาค