วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:36 น.

ภูมิภาค

ร.ร.ขอนแก่นวิทยายนมั่นใจ เปิดเรียนนักเรียนปลอดภัย

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.36 น.

ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนชื่อดัง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับประเมินความพร้อม สำหรับเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ป้องกันโควิด-19 ให้สลับมาเรียนที่บ้านกับโรงเรียน พร้อมใช้การเรียนออนไลน์


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มาประเมินความพร้อมของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 โดยการต้อนรับของ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจตามอาคารเรียน ชั้นเรียน และโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อป้องกันโควิด- 19


ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนได้มีการทดลองบริหารจัดการของโรงเรียนในทุกด้าน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับการบริหารจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในการป้องกันโควิด- 19 นับตั้งแต่นักเรียนออกจากบ้านผู้ปกครองต้องกำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน ขึ้นรถโดยสารมาโรงเรียนต้องดูแลตัวเองคือมีระยะห่างอยู่ในรถ เมื่อมาถึงโรงงเรียนนับตั้งแต่เข้ามาถึงโรงเรียนมีการวัดไข้นักเรียนแบบอัตโนมัต ส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ปกครอง เมื่อเข้าถึงโรงเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนครึ่งๆ คือ โรงเรียนครึ่งหนึ่ง ที่บ้านครึ่งหนึ่ง ขณะที่เรียนในห้องเรียนจะมีครูกำกับมอนิเตอร์สำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้าน ซึ่งจะสามารถตอบโต้การเรียนการสอนกับครูได้ในโรงเรียนในแบบการเรียนการสอนออนไซด์อีกด้วย


ดร.ยุทธศาสตร์ ผอ.(เชี่ยวชาญ)ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวอีกว่า ในส่วนโรงอาหารของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งนักเรียนเข้ามาที่โรงอาหารจะต้องถอดหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ในการรับประทานอาหาร ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้แนะนำว่าให้มีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการสั่งอาหารล่วงหน้าเพื่อลดภาวะแออัดในโรงอาหารที่เด็กมาสั่งซื้ออาหารแบบเข้าคิว ในส่วนการรับประทานอาหารจะแบ่งเป็น 4 ผลัด ๆละประมาณ 500 คนเศษ มีเวลารับประทาน 30 นาที พร้อมกับมีคุณครูที่เป็นหัวหน้างานโภชนาการคอยกำกับให้เข้ามาที่ละผลัด พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดตลอดเวลา.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค