วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 07:33 น.

ภูมิภาค

สุรินทร์เปิดเรียนวันแรก คัดกรองเข้ม ลดจำนวนนร.ในห้องเรียน ไม่เปิดแอร์

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.20 น.
วันที่ 1 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่ง เปิดทำการเรียนการสอน ให้ทำการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข็มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ผู้สื่อข่าว ได้ออกสำรวจตามสถานศึกษาโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ในเขตเขตเทศบาลเมือง และนอกเมืองสุรินทร์ พบว่า ในเช้าวันนี้ ผู้ปกครอง ได้เดินทางมาส่ง นักเรียน และให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน เว้นระยะห่างตามที่สถานศึกษากำหนด และก่อนเข้าโรงเรียนมีการคักกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องเทอร์โมสสแกน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ทางโรงเรียนถึงจะอนุญาต ให้เข้าชั้นเรียนได้ ขณะที่ทางโรงเรียนได้ประกาศเสียงตามสายย้ำเตือนให้นักเรียน ได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มาก
 
อย่างที่โรงเรียนสิรินธร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน กว่า 3,000 คน โรงเรียนต้องจำกัดจำนวนนักเรียนลงครึ่งหนึ่ง สลับกันมาเรียน และเรียนออนไลน์ นายสรวิศณ์  นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เปิดเผยว่า ทางโรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอน ในช่วงที่ต้องระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างเข็มงวด ได้มีการประชุมผู้ปกครองให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ในวันนี้ ทั้งการมาส่งบุตรหลานมาโรงเรียน การเดินเข้าโรงเรียนเว้นระยะห่าง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน อุณหภูมิร่ายกายต้องไม่สูงเกิน เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทุกอาคารเรียน จัดเตรียมเจลล้างมือ ห้องเรียนเปิดหน้าต่าง ไม่มีการเปิดแอร์ จัดให้เด็กเข้าเรียนได้ห้องละ 20 คน สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1-3 ก.ค.63 ห้อง ก มาเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียน ห้อง ข เรียนระบบออนไลน์ที่บ้าน ในตารางเรียน สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 6-10 ก.ค.63 ห้อง ก เรียนระบบออนไลน์ที่บ้านตามตาราง ห้อง ข มาเรียนที่โรงเรียนตามตาราง โรงเรียนจัดทำวีดีทัศน์แนะนำการมาเรียนในช่วงนี้ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัสให้นักเรียนกับผู้ปกครองทราบ ทางโรงเรียนได้กำชับ ให้ผู้ปกครองเตือนนักเรียนเรื่องการอ่านหนังสือล่วงหน้า เรียนออนไลน์และออกจากบ้านสวนหน้ากาก ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

หน้าแรก » ภูมิภาค