วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:22 น.

ภูมิภาค

นครปฐม เปิดเทอมวันแรก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.07 น.

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) บรรยากาศในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก ที่จังหวัดนครปฐม สถานศึกษาต่างๆ เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า โดยให้นักเรียนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดฆ่าเชื้อทำความสะอาดรองเท้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุญาตให้ส่งลูกหลานได้เฉพาะบริเวณหน้าประตูทางเข้าเท่านั้น ยกเว้นนักเรียนชั้นอนุบาล 1 นอกจากนี้ยังมีเจ้าที่ตำรวจจิตอาสา สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย

 


นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และ English Program ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 2,862 คน ในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมมาตรการในการรองรับ ตั้งแต่นักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียน มีการวัดไข้ หากตรวจแล้วพบว่าอุณหภูมิ 37.5 จะให้นักเรียนกลับบ้านทันที รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ลดการแออัด การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และการแบ่งกลุ่มสลับมาเรียนวันเว้นวันเพื่อลดความแออัด

 

 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการวัดไข้ และล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ช้อน ถาด สำหรับรับประทานอาหาร มีการแยกใช้ส่วนตัว โดยมีสัญลักษณ์ประจำของนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้ของร่วมกันอีกด้วย

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค