วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:58 น.

ภูมิภาค

“หัวหิน” เปิดเรียนวันแรกคึกคัก!

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.27 น.

วันที่ 1 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเปิดภาคเรียนใหม่ในวันแรกของโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ปกครองนำบุตรหลานไปส่งที่โรงเรียนตามแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยแต่ละโรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและผู้ปกครอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการกำหนดจุดบนพื้นและจัดที่นั่งตามหลักการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เช่นในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ตู้กดน้ำดื่ม มีเจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะทุก 3 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนหลังการเรียนทุกชั่วโมง ซึ่งครูนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และสลับวันมาเรียนในบางชั้นเรียนด้วยเพื่อลดปัญหาความแออัดในห้องเรียน

 

 

 


 


นางสาวศิริพร ดิษฐวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เปิดเผยว่า มาตรการเปิดเรียนวันแรกของทางโรงเรียนเราใช้มาตรการสลับวันเรียนโดยแบ่งเป็นเลขคู่ เลขคี่ เรามีนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 6 ประมาณ 3,000 คน ฝั่งประถมมีนักเรียนประมาณ 1,600 คน ส่วนฝั่งมัธยมมีนักเรียนประมาณ 1,400 คน อนุบาลก็เช่นเดียวกันเราแบ่งแยกเรียนเป็นวันคู่ วันคี่ ซึ่งเราเว้นระยะห่างห้องเรียนหนึ่งประมาณ 25 คน ในห้องเรียนเรามีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด และมีการติดตั้งจุดล้างมือต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้ล้างมือทำความสะอาดโดยสบู่เหลวก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนในห้องเรียน เราแจกเฟสชิวให้กับนักเรียนและครูทุกท่าน ซึ่งวันนี้นักเรียนเลขคี่มาเรียน ส่วนนักเรียนเลขคู่ก็จะอยู่ที่บ้าน เราจึงจัดตารางสอนเหมือนกัน เด็กที่อยู่ที่บ้านก็จะมีงานทำในส่วนของประถม มีเอกสารมีใบงาน แต่ถ้าเป็นมัธยมเราจะมีการออนไลน์ส่งไป เช่น ชั่วโมงแรกเรียนคณิตศาสตร์ 25 คน อีก 25 คน ที่อยู่ที่บ้านก็เรียนด้วย โดยการเรียนออนไลน์พร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน ส่วนเรื่องโรงอาหารเราก็ทำ social distancing ทั้งหมด ปกตินักเรียนจะรับประทานอาหารได้ ประมาณ 1,000 คน/ต่อรอบ เราก็ลดเหลือประมาณ 345 คน/ต่อรอบ เพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

นางสมจินดา ผิวขำ ผอ.โรงเรียนดรุณศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง นักเรียน ตามมาตรการของกรมอนามัย ทางโรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ให้กับครู นักเรียน และผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มีการตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และจุดลงชื่อเข้าสถานศึกษา มีการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ใช้ร่วมกัน เช่น แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นประจำทุกวัน เพื่อแบ่งการเรียน การสอน  ไม่ให้แออัดเกินไป พร้อมกำชับครูผู้สอนให้สังเกตอาการเจ็บป่วยของนักเรียน ถ้ามีไข้เกิน 37.5 องศา ขึ้นไป มีน้ำมูก ไอ หรือจามบ่อยๆ ให้คุณครูผู้สอนรายงานผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคส่งรายงานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ นอกจากนี้โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน มีการเว้นระยะห่าง กำชับให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถโดยสาร การทำความสะอาดรถโดยสารให้บ่อยขึ้นเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค