วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:36 น.

ภูมิภาค

เชียงใหม่เปิดเทอมวันแรก สถานศึกษาคุมเข้มป้องกันโควิด

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.29 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรกหลังภาครัฐได้มีการคลายล็อกให้สถานศึกษากลับมาเปิดการเรียนการสอนได้วันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563สถานศึกษาทุกระดับชั้นทุกสังกัดกลับมาเปิดเรียนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนวันแรกทำให้สถานศึกษาจัดมาตราป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งการคัดกรองนักศึกษาตั้งแต่ประตูทางเข้า การคัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องเรียน การเว้นระยะห่างของนักศึกษาในห้องเรียน การจัดช่องทางเข้าออกในแต่ละอาคารเรียน 
 
ด้านอาจารย์ศิรภพ  เจริญกุศล  รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  เปิดเผยว่า หลังจากทางภาครัฐอนุญาตให้มีการเปิดการเรียนการสอนได้ทางวิทยาลัย จึงได้มีการจัดระเบียบในการสอนใหม่ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทุกระดับอยู่กว่า 4 พันคนโดยจะแบ่งให้เด็กนักศึกษาเป็นสองกลุ่มใหญ่ทั้งเรียนออนไลน์ และเรียนที่สถานศึกษา เพื่อง่ายต่อการเรียนการสอนและในส่วนของโรงอาหารซึ่งเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เนื่องจากเป็นพื้นที่มีนักเรียนมารวมตัวกันจำนวนมากทางวิทยาลัยได้จัดมาตรการใหม่โดยให้แบ่งเป็นรอบๆจำนวน 5 รอบให้นักศึกษามารับประทานอาหารและจำกัดจำนวนนักศึกษาที่นั่งประทานอาหารแต่ล่ะโต๊ะไม่กิน 4 คน เพื่อเป็นการลดความแออัด
 
นอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดระเบียบนักศึกษาให้เว้นระยะห่างขณะเลือกซื้ออาหารและนั่งประทานอาหาร นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในวิทยาลัย ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะเปิดเรียนทางวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาผ่านสื่อโซเชี่ยล ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการมาวิทยาลัยเร็วขึ้นกว่าปรกติ 1 ชั่วโมงโดยให้เข้าจุดคัดกรองทั้ง 5 จุดที่วิทยาลัยจัดไว้ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาเพื่อป้องกันการจราจรติดขัด
 
ส่วนในห้องเรียนยังได้จัดจำนวนนักศึกษาและจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างไว้ด้วย  นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักว่า "มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ" และให้สถานศึกษาทุกแห่ง
 
ขณะที่ น.อ.รณพล  พุ่มประทีป  นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าตรวจสอบมาตรการการป้องกันและระบบการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในสถานศึกษา เบื้องต้นจากการลงพื้นที่พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้วางมาตรการการป้องกันและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างดี

หน้าแรก » ภูมิภาค