วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:37 น.

ภูมิภาค

ปทุมธานีเข้ม เปิดเทอมวันแรก คัดกรองมาตรการป้องกันโควิด

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.22 น.
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ที่โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ  เปิดการเรียนการสอนในวันแรก ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาส่งกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรองก่อนเข้าเรียน ด้วยการเริ่มต้นให้เด็กนักเรียนล้างมือด้วยเจล ต่อจากนั้นได้ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำก่อนเข้าห้องเรียน
 
ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าในฐานะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้พัฒนาจัดการเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในลักษณะของ active learning โดยขยายเครือข่ายจนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปและก็ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนให้กลับนักเรียนทั่วประเทศด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนของเรามีความพร้อมในเรื่องของการคัดกรองในเรื่องของแต่ละห้องเรียนการเว้นระยะห่างของนักเรียนแต่ละห้องรวมทั้งบริเวณโรงเรียนเพื่อให้ความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนตามกฎข้อบังคับของ ศบค.ทุกประการซึ่งโรงเรียนของเราได้ผ่านการประเมินพร้อมที่เปิดเรียนในวันนี้ได้
 
ส่วนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ตำบลบึงคอไห  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งก็เปิดเรียนในวันแรกเช่นกัน   นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้รับความร่วมแรงรวมใจจากเจ้าอาวาสวัดนอเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ และอิหม่ามจากมัสยิด 5 แห่งในพื้นที่รวมทั้งผู้นำชุมชน ได้มาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียน เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด รวมทั้งปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ ศบค.ทุกประการ ถึงแม้ว่าประเทศของเรายังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ตาม.

หน้าแรก » ภูมิภาค