วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:27 น.

ภูมิภาค

กรมทางหลวง บริการด้วยใจ ในวันหยุดพิเศษ เพื่อคนพิเศษ

วันเสาร์ ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.28 น.
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยประชาชนผู้ใช้เส้นทางและ นักท่องเที่ยว  กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย แนะนำสภาพการจราจร ไปเขาค้อ อ.เขาค้อ , ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า และ อ.น้ำหนาว พร้อมจัดทีมงานรายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  เพื่อประชาสัมพันธ์    ผ่านสื่อโซเชียล Facebook    รวมถึงให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ระหว่างวันที่  3 - 8 กรกฎาคม 2563   จุดที่ 1 จุดชมวิวเขาค้อถึงวัดผาซ่อนแก้ว   จุดที่ 2 ภูทับเบิกถึงสะพานห้วยตอง  เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถวางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัดได้
 
นอกจากนี้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้จัดทีมงานเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเฝ้าระวังอำนวยความสะดวก และปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ทางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้   สวยด่วนกรมทางหลวง 158

หน้าแรก » ภูมิภาค