วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 16:25 น.

ภูมิภาค

รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนวังร่มเกล้าจ.อุทัยธานี

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.18 น.

ที่เขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2564 ซึ่งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคกลาง เข้ารับการประเมิน โดยมี นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี ให้การต้อนรับ

 


โอกาสนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ด้วย


โดยการประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อเข้าถึงความต้องการของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างแท้จริง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืน

 


ในการนี้ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสอบถามข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเขื่อนวังร่มเกล้า ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุทัยธานี มีการวางแผนการใช้น้ำร่วมกัน แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และหาตลาดให้เกษตรกร จนสามารถลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่ของชลประทานลงได้

 


สำหรับเขื่อนวังร่มเกล้าแห่งนี้  เป็นเขื่อนทดน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำหน้าที่ทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 40,600 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 24.6 ล้านลูกบาศก์เมตร.

หน้าแรก » ภูมิภาค