วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:47 น.

ภูมิภาค

ปรับภูมิทัศน์ อุทยานฯบ้านหมากแข้ง เล็งใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.03 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง.ผอ.รมน.จังหวัด.ล.ย (ท.)/รอง.ผบ.มทบ.28  ได้ร่วมกับชาวบ้าน ริเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง  ร่วมส่วนราชการภาครัฐ ,เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน รวบรวมองค์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร กระจัดกระจายในที่ไม่เหมาะสม ไปรวบรวมไว้ให้เป็นระเบียบสวยงาม  รวบรวมไว้  ณ บริเวณภูพระ  ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งได้มีการปรับภูมิทัศน์ จากเดิมภูเขาหัวโล้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จนไม่สามารถปลูกป่าให้กลับมาเขียวสวยงาม และนำองค์พระพุทธรูปที่ถูกเรียงรายไร้การดูแลรักษา พระบางองค์เศียรขาด บางองค์แขนแตก ลำตัวร้าว สีซีดหม่นหมองมองเห็นแล้ว ไม่น่าดูกลับมาปรับปรุงใหม่ อนาคตเตรียมปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและธรรมชาติ
 
 
พ.อ.สมหมาย บุษบา กล่าวว่าทาง กอ. รมน. เลย ได้ทำการฝึกจัดตั้ง ทบทวนหมู่บ้าน อพป. ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลยในช่วงที่ผ่านมา มีสรุปผลการฝึกโครงการ ฯ เป็นการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้ารับการฝึกทบทวน ซึ่งได้มีมติร่วมกันให้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง  โดยการรวบรวมองค์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร รวบรวมไว้ ณ บริเวณภูพระ ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ตามพุทธลักษณะ และคตินิยมทางพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น
 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งทัศนศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงพระวีรกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จนำกำลังทหารโดยเฮลิปคอปเตอร์ลงปฏิบัติการทางยุทธวิธี ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง.
 

หน้าแรก » ภูมิภาค