วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:07 น.

ภูมิภาค

"สิระ" นำทีม กมธ.กม. ลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน รับหนังสือร้องเรียนปัญหาคอกหอย

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.42 น.
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 ก.ค. 63 นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีติดตามปัญหาคอกหอยในอ่าวบ้านดอนโดยก่อนเข้าประชุมที่ศาลากลางจังหวัดได้มีกลุ่มตัวแทนผู้เลี้ยงหอยทุกชนิดในอ่าวบ้านดอนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมามอบดอกกุหลาบให้นายสิระพร้อมขอให้ช่วยชะลอการรื้อถอนคอกหอยและขนำเฝ้าคอกหอย พร้อมป้ายไวนิลมีข้อความต่างๆ อาทิ “คนเลหวังพึ่งท่าน ส.ส.สิระ ช่วยด้วยครับท่าน”คนเลี้ยงหอยและประมงพื้นบ้านยังต้องการคอกหอย”เลบ้านฉานยังต้องการคอกหอย”
 
 
โดยมีนายสมศักดิ์ ธาลวัลย์ ตัวแทนผู้เลี้ยงหอย ต.ลีเล็ต อ.พุนพิน/นายสุพจน์ ศรีเจริญสุขตัวแทน ต.คลองฉนาก อ.เมืองและนายประภาส รักเดช ตัวแทน ต.บางชนะ อ.เมือง ได้ยื่นหนังสือให้นายสิระ เจนจาคะและมอบหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ทบทวนคำสั่งรื้อถอนคอกหอยและขนำเฝ้าคอกหอย หากไม่มีขนำเกรงว่าทรัพย์สินจะสูญหาย และคำขวัญของ จ.สุราษฎร์ธานีที่ว่า”เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”โดยกลัวว่า”หอยใหญ่”อาจจะไม่มีเหมือนดังคำขวัญหากรื้อถอนคอกหอยและขนำเฝ้าคอกหอยออกเพราะหอยอาจจะไม่โตดังคำขวัญ โดยนายสิระ บอกว่าขอให้ส่งตัวแทนเข้าประชุมเพื่อทางออกร่วมกัน
 
 
จนในที่สุดทางตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ มีทั้งทีม ศรชล. /ฝ่ายปกครอง/ตัวแทนผู้เลี้ยงหอย/ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งหมดประมาณ 100 คนเข้าประชุมโดยมีนายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกคนได้พูดอธิบายถึงสภาพความเป็นจริง ซึ่งตัวแทนผู้เลี้ยงหอยยังต้องการให้มีคอกหอยและขนำเฝ้าคอกหอยอ้างถึงวิถีชีวิตและสิทธิชุมชน แต่ปรากฏว่าขัดกับข้อกฎหมายของ ศรชล.หากฝ่าฝืนบุกรุกที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิด และยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด และปิดการประชุมในเวลา 12.10 น.จากนั้นในช่วงบ่ายคณะของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จริงในอ่าวบ้านดอน

หน้าแรก » ภูมิภาค