วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:22 น.

ภูมิภาค

นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.30 น.
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบเนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นระยะยาวนาน มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน  ต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยชาวบ้านได้กล่าวคำขอบคุณ นายก อบจ.เพชรบูรณ์ และ ทีมงาน ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน   
 
ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จนกระทั่งพบน้ำสะอาด ที่ระดับความลึก 102 เมตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งส่งเครื่องจักรกลเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

หน้าแรก » ภูมิภาค