วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:46 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองดอกลำดวน มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ที่มีฐานะยาก

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.32 น.
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านดงบัง  ต.ศรีสำราญ  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ที่มีฐานะยาก  อ.วังหิน จำนวน 4 หลัง  โดยมี  น.ส.นภาพร  เมฆาผ่องอำไพ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.ศรีสะเกษ  นายอนุสรณ์  แสงกล้า  นายอำเภอวังหิน  หัวหน้าส่วนราชการ  จ.ศรีสะเกษ  และ  อ.วังหิน  เข้าร่วมในการมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน 4 ราย  ประกอบด้วย นางหวัน  ศิริจันทร์  อายุ 68 ปี นายสายทอง สารธรรม  อายุ 63 ปี นางนูน  ผกาแดง  อายุ 66 ปี และนายบัณฑิต  สิงห์หลอด  อายุ 62 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  กรมกิจการ ผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในมิติการมีการเสริมสร้างการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อบุคคลทุกวัยจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์  จ.ศรีสะเกษ  ดำเนินการโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยการความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1,305,000 บาท  และในวันนี้ได้มอบให้  อบต.ศรีสำราญ จัดทำโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 4 หลังหลังละ 37,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และ  อบต.ศรีสำราญ พร้อมด้วย  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 95,000 บาท รวมทั้งสิ้น 245,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  นอกจากนี้  ตนและนายอำเภอวังหิน  ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวอีกด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค