วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 19:19 น.

ภูมิภาค

ปชป. เปิดศูนย์ บลูเฮ้าส์ ชลบุรี เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน แปรทุกข์เป็นสุข

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.39 น.
ที่โรงแรมไพร์ไทม์ บางแสน จ. ชลบุรี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ จัดการสัมมนาในหัวข้อ 'เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน' โดยนายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยองตัวแทนรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาโดยแนะนำศูนย์ ฯ ให้สมาชิกของพรรคและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น ผ่านกลไกพรรคการเมืองที่เก่าแก่และมีมาตรฐานในการทำงานมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับไวรัสโควิด - 19 ที่นอกจากมีความร้ายแรงต่อชีวิตแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกอีกด้วย ดังนั้น ในงานดังกล่าว จึงได้มีการจัดการเสวนา เรื่อง 'เครือข่าย BLUE House กับการช่วยเหลือประชาชนในยุคโควิด - 19' ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และถอดประสบการณ์จริง จากผู้ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยประชาชนในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยและกล่าวถึงกลไกการทำหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก
 
 
นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวย้ำถึงกลไกการทำงานของพรรค 3 ส่วน คือ รัฐมนตรี ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค จะต้องทำหน้าที่อย่างสัมพันธ์และเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนพรรคให้ไปข้างหน้า และเน้นย้ำให้ผู้ร่วมสัมมนา เห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฯ ที่เป็นอีกส่วนหนึ่ง ในการนำความทุกข์แปรเปลี่ยนเป็นความสุข ผ่านการช่วยเหลือของพรรค ทั้งนี้ รัฐมนตรีของพรรคทุกท่าน สส.ทุกคนในสภาผู้แทนราษฎรและกลไกพรรคทุกกลไกได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
 
 
นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE House กล่าวว่า บรรยากาศภายในงานสัมมนาดังกล่าว มีสมาชิกพรรคและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และต่างกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เปิดการสัมมนา พร้อมทั้ง ส.ส.ของพรรค เช่น น.พ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยองตัวแทนรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ 
 
 
นายเมฆินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สิ่งที่คาดหวังสำหรับทางศูนย์ฯ ก็คือ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เข้าใจบทบาทของศูนย์ ฯ มากยิ่งขึ้นกว่าการรับรู้จากข่าวที่ผ่านมา สามารถเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นที่ปรึกษากฎหมายโดยทนายอาสาปันสุขรวมทั้ง นำสิ่งที่ได้นำไปในการสร้างมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อพรรคฯ อีกด้วย สำหรับศูนย์บลูเฮ้าส์ชลบุรีแห่งแรกได้เปิดทำการและเริ่มกิจกรรมการสัมนาในวันนี้โดยมีนายพลสิทธิ์ พงศ์พัฒนกิจเป็นผู้อำนวยการ

หน้าแรก » ภูมิภาค