วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:00 น.

ภูมิภาค

อธิบดีกรมป่าไม้ เดินสายตรวจเยี่ยม จนท.สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบนโยบาย

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.19 น.

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัด  และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ เน้นย้ำการทำงานโดยต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับและได้รับสนับสนุนจากภาคสังคมและประชาชนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านฟื้นฟูป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาเขาหัวโล้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้การประสานงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ พัฒนา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพของประชาชนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้ คือ เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย.

หน้าแรก » ภูมิภาค