วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:49 น.

ภูมิภาค

ทม.ร้อยเอ็ด MOU มร.มหาสารคาม พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.06 น.
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอโหวด101 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนบริหารงาน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งนำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พร้อมคณะ 
 
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการพัฒนางานวิชาการ วงรอบที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563-2567 ในการสนับสนุนความร่วมมือการปฏิรูปการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนร่วม ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ
 
ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ด้วยดีมาตลอดทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาพิเศษทั้งต่อตัวเด็กนักเรียนเองและสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 
อนึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและยังมีอีกหลายภาควิชาที่ต้องขอความเมตตาร่วมมือทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เช่นด้านสาขาวิชาคนตรีและกีฬาเป็นต้น ก่อนจะส่งมอบเอกสารMOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่าง2องค์กรบนชั้น34 ของหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวดหรือร้อยเอ็ดทาวเวอร์ พร้อมเยี่ยมชมชั้นต่างของหอโหวด 101 

หน้าแรก » ภูมิภาค