วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:31 น.

ภูมิภาค

ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่นครปฐมติดตามการพัฒนากำลังแรงงาน

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 21.15 น.

 

 

11 สิงหาคม 2563 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ภายใต้แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม สำคัญเร่งด่วนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมอบหมาย

 

 

โดยในภาคเช้าได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสมาคมเสริมสร้างความเป็นเลิศวิชาชีพ บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวน 16,000 บาทให้แก่ศูนย์ทดสอบฯ และเข้ารับฟังบรรยายสรุปโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้บริหารบริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

 

 

ภาคบ่ายผู้ตรวจราชการกรม ได้นำเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไม้เครื่องเรือน พร้อมกับประชุมมอบหมายการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่จนถึงเวลา 16.30 น. จึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค