วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 17:50 น.

ภูมิภาค

นร.โรงเรียนสาธิตมข.เจ๋ง! ชนะเลิศประกวดโครงงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.09 น.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น" มาได้ ซึ่งนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกันของคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 


   

ผศ.ดลชัย กล่าวด้วยว่าสำหรับการประกวดดังกล่าวดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น" ขึ้น สืบเนื่องจากการสอนในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กอรปกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทกับนักเรียน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาท้องถิ่น เข้ากับการเรียนรู้ การคิด การคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ แล้วทำการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านคลิปวิดีโอ โดยการนำเสนอผลงานโครงงานประเภทชิ้นงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ซึ่งจัดที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563

 


   

ผศ.ดลชัย กล่าวอีกว่าจากการจัดการประกวดดังกล่าวมีนักเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลงานเข้าประกวดหลายโรงเรียน ผลปรากฎว่า ผลงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น" มาได้ โดยทีมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ส่งประกวดชื่อโรงงานนวัตกรรม "การพัฒนารถบังคับวิทยุสำหรับการตัดหญ้าและพุ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม" จัดทำโดย นางสาวกมลนันท์ วงศ์พรมบุตร นายคุณากร ตั้งตระกูล นางสาวญาณภา สิงห์คราม โดยมี นายไชยเดช แก้วสง่า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.

หน้าแรก » ภูมิภาค