วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:29 น.

ภูมิภาค

ตาก เปิดเส้นทางอารยสถาปัตย์ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.30 น.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  27 สิงหาคม  2563  ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ต. น้ำรึม อ. เมืองตาก จ.ตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดเส้นทางอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดตาก  โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก   ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมในประกอบด้วยการลงพื้นที่สำรวจและทดลองใช้อารยสถาปัตย์ในสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางอำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล   นายกิตติ สืบสันติพงศ์ นายกสมาคมทางการเคลื่อนไหวตาก  และ   ฑูตอารยสถาปัตย์คนพิการจากจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์  ตาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมเส้นทางอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยว จำนวน 52 คน
 
นายศุภภิมิตร เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการเปิดเส้นทางอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดตาก ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมการเดินทางและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดตาก  โดยแสดงให้เห็นว่าจังหวัดตากมีความพร้อมในการจัดทำอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายที่ต้องมีผู้ดูแลซึ่งคนกลุ่มนี้ต่างเริ่มมีการแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับคนปกติ โดยหลีกเลี่ยงการเป็นภาระให้กับสังคม ขอเพียงให้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมา เพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

หน้าแรก » ภูมิภาค