วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:00 น.

ภูมิภาค

ตลาดท่าเสด็จหนองคาย ทำความสะอาดรับนทท.ชมบั้งไฟพญานาค

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.20 น.
วันที่ 17 ก.ย. 63 นางสุกานดา พันธุ์เสือ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.หนองคาย ร่วมกับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย และชาวชุมชนท่าเสด็จ ได้ร่วมกันทำความสะอาดตลาดท่าเสด็จ และพื้นที่โดยรอบ อาทิ ซอยธนาคารกรุงเทพ ซอยโรงแรมพลอยอินน์ ซอยวัดศรีเมือง และซอยไปรษณีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตลาดท่าเสด็จ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
 
ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองหนองคาย กำหนดจัดงานเทศบาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค โดยในวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งแม้ว่าปีนี้จะมีการระบาดของโรคโควิด 19 แต่ก็คาดการณ์ว่าจะยังคงมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคมารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจำนวนมากเช่นเคย ดังนั้นสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.หนองคาย จึงได้ร่วมกับ ชุมชนท่าเสด็จ และเทศบาลเมืองหนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตลาดท่าเสด็จ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้งามตา ถือเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย หลังจากเงียบเหงาซบเซาและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 มานานหลายเดือน.

หน้าแรก » ภูมิภาค