วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:57 น.

ภูมิภาค

ผบ.พล.ร.9ต้อนรับทหารใหม่1,350 นาย สู่รั้วค่ายสุรสีห์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.51 น.

น้องคนเล็กกองทัพบก ..กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563จำนวน1,350 นาย เข้าสู่รั้วค่ายสุรสีห์ "เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน"

 


วันที่ 17 กันยายน 2563  บริเวณลานหน้ากองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้งมอบโอวาทและแนะนำผู้บังคับบัญชา ภายในกองพลทหารราบที่ 9  ตลอดจนเน้นย้ำกำชับผู้บังคับหน่วย  ให้ดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด "เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน"  


โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ฝ่ายเสนาธิการ คณะนายทหาร และกำลังพลค่ายสุรสีห์ เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ซึ่งเป็น “น้องคนเล็กของกองทัพบก” โดยจะได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ และความมีระเบียบวินัย

 


พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เป็นกองพลที่มีชื่อเสียง และเกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน ทั้งการฝึก และ การรบ เคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิสงครามเวียดนาม จนเป็นที่กล่าวขานในนาม "กองพลเสือดำ" ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในหลายพื้นที่ จัดกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันตก จำนวน 4 จังหวัด ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 846 กิโลเมตร ตั้งแต่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ รักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นความไว้วางใจ ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ที่มีต่อกองพลทหารราบที่ 9 โดยการเข้ามาเป็นทหารนั้น ต้องฝึก ต้องหัด เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งความรู้ ร่างกาย และจิตใจ ให้มีความพร้อม เพื่อสามารถปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

 


นอกจากนี้ การเป็นทหารถือว่า เป็นความภาคภูมิใจ ที่จะได้รับใช้ชาติ และประชาชน อีกทั้งได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ ระเบียบวินัย เป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และการศึกษา รวมถึงทหารใหม่ทุกนายเป็นกำลังหลักในการเสริมสร้าง "กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์" ให้เป็นกองพล ที่พร้อมรบที่สุดในกองทัพบก รวมทั้งตระหนักถึงภาระหน้าที่ ของการเป็นทหาร ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง ของพวกเรา ให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

 


สำหรับยอดที่กองทัพบกอนุมัติมี จำนวน 1,350 นาย โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เรียกเกณฑ์ทหาร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร เข้ารับราชการรายงานตัว เป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 4 กันยายน 2563

หน้าแรก » ภูมิภาค