วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:10 น.

ภูมิภาค

อบต.แม่ปะช่วยเหลือประชาชน ฝึกอบรมทำ “โคมยี่เป็ง” ให้มีรายได้

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.49 น.

อบต.แม่ปะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด จัดฝึกอบรมทำ “โคมยี่เป็ง” ให้มีรายได้เสริมการประกอบอาชีพ

 


 เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดแม่ปะเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อม นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานเปิดฝึกอบรม “ทำโคมยี่เป็ง” โดยมีผู้สูงอายุร่วมทั้งประชาชนชาวบ้านแม่ปะเหนือ เข้าร่วมการอบรม ฯ ทั้งสิ้น กว่า 50 คน

 

 

นางสาวพัชฏิ์ฐิญา กล่าวว่า สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหา

 


โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP รวมถึงธุรกิจภาคบริการ ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว ได้ขยายวงกว้างไปยังภาค อุตสาหกรรม ทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญ ความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ/การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว