วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:45 น.

ภูมิภาค

ชาวภูเก็ต แห่ร่วมประเพณีถือศีลกินผักวันแรกคึกคัก

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.53 น.
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 63 บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2563 วันแรก ตามอ๊ามต่างๆมีประชาชนมาสักการะบูชาเทพเทวดาตามจุดต่างๆในศาลเจ้า อย่างต่อเนื่องโดยทุกศาลเจ้าต่างๆได้มีการประกอบอาหารเพื่อให้ประชาชนได้มานำอาหารไปรับประทานที่บ้านหรือจะรับประทานที่ศาลเจ้า ซึ่งทุกศาลเจ้าจะมีการประกอบอาหารให้แก่ประชาชนวันละ 3 มื้อ สำหรับวันนี้ที่อ๊ามบางเหนียว นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาเยี่ยมอ๊ามเพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่มาร่วมประเพณีดังกล่าว พร้อมมอบข้าวสารแก่ทางอ๊าม เพื่อนำไปประกอบอาหารแก่ประชาชนที่ร่วมประเพณีถือศีลกินผัก
 
สำหรับบรรยากาศตามร้านอาหารหน้าศาลเจ้าบางเหนียวก็มีประชาชนได้เดินทางมาซื้ออาหารเจทั้งไปรับประทานที่บ้านและกินที่ร้านในส่วนของราคาอาหารก็ยังคงขายราคาตามปกติคาดว่าหลังจากนี้จะมีประชาชนมารับประทานอาหารเจเพิ่มขึ้น
 
ส่วนในวันที่ 18 ตุลาคม 63 จะมีพิธีแห่พระรอบเมืองหรือเอี๊ยวเก๊งของอ๊ามนาคาเป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วฮ่องไต่เต่เพื่ออวยพรให้ประชาชนทั่วไปโดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้าต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไท้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั๋วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วฮ่องไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วฮ่องไต่เต่ ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไปโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ตามศาลเจ้าต่างๆได้เข้มงวดในเรื่องของการป้องกันโรคโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนทุกคนที่เข้ามาในอ๊ามตามที่ทางหน่วยงานภาครัฐกำหนด