วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 02:15 น.

ภูมิภาค

ศูนย์ BLUE House ปชป. เยือนขอนแก่น รับฟังแก้ไขปัญหาชาวบ้าน

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 18.51 น.
ที่โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ จัดอบรมตามโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับ 3 กลไก ในการช่วยเหลือประชาชนตามกลยุทธ์ 'เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน' เพื่อเป็นการแนะนำศูนย์ ฯ ให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น ผ่านกลไกพรรคการเมืองที่เก่าแก่และมีมาตรฐานในการทำงานมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับไวรัสโควิด - 19 ที่นอกจากมีความร้ายแรงต่อชีวิตแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกอีกด้วย 
 
โดย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE House กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยย้ำถึง 3 กลไกหลักในการทำงานของพรรค คือ รัฐมนตรี ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ในการช่วยเหลือประชาชน และได้ยกผลงานของทางศูนย์ฯ ที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การพูดคุยระดมสมองในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง การจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหาประชาชนด้วย ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ยังย้ำด้วยว่า ที่มาพบปะประชาชนในวันนี้ ตั้งใจจะมารับฟังปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ได้มาเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะพรรคแต่อย่างใด 
 
"ทางศูนย์ฯ มีความตั้งใจแต่แรกว่า จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ ไม่ว่าตรงนั้นจะมี ส.ส. หรือไม่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้น 
ทางพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มี ส.ส. มากว่า 30 ปี แล้ว แต่พรรคฯ ก็มีผลงานให้กับชาวขอนแก่นมาโดยตลอด และยังมีนายจิตติ เชิดชู อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต1 จ.ขอนแก่น ของพรรค ยังลงพื้นที่รับฟังและคอยดูแลแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีประชาชนทั้งชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้มานำเรื่องร้องเรียนและมาปรับทุกข์ให้กับทางศูนย์ฯ ได้รับฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเกษตรขั้นพื้นฐาน การดำรงชีวิตที่ยังมีรายได้ น้อยกว่ารายจ่าย ผลกระทบจากการใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเหมือนกับเมืองใหญ่อื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จะได้รวบรวมปัญหาและนำกลไกของพรรคทั้ง 3 มาทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป " นายเมฆินทร์กล่าว