วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:33 น.

ภูมิภาค

น้ำท่วมโคราชอ่วมอรทัย 1,000ครัวเรือนถูกน้ำท่วมหนัก

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 18.56 น.

อำเภอปากช่องท่วมซ้ำรอยเดิมพิษสงน้ำป่าไหลบ่าจากเขาใหญ่ทะลักท่วมอีก ขณะที่พื้นที่ใต้ฝายลำตะโง่แตก น้ำลดแล้ว ผู้ว่าฯลงพื้นที่ช่วยเหลือด่วน
 
นครราชสีมา เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (18 ต.ค.63)  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า จากการเข้าพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ฝายเก็บน้ำลำตะโง่ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาแตก ร่วมกับพล.ต.นำพล คงพันธ์ผอ.สำนักงานพัฒนา ภาค 5 ร่วมลงพื้นที่ สภาพโดยรวมวันนี้ น้ำลดลงถึงผิวดินแล้ว
 
ด้านสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา สรุปสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา รวม 10 อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว รวม 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนไทย และอำเภอสีคิ้ว และยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมรวม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปักธงชัย โนนสูง พิมาย เมืองนครราชสีมา โชคชัย ปากช่อง ขามทะเลสอ และอำเภอเสิงสาง รวม 43 ตำบล 80 หมู่บ้าน 996 ครัวเรือน  ประกอบด้วย อำเภอปากช่อง รวม  9 ตำบล  30 หมู่บ้าน 16 ชุมชน ได้แก่ ต.ปากช่อง,หมูสี ขนงพระ,หนองน้ำแดง เทศบาลเมือง (ทม.) ปากช่อง,หนองสาหร่าย, จันทึก (รวม 6 ต. 1 ทม.)รวม 27 หมู่บ้าน 16 ชุมชน  12,023 ครัวเรือน สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อยู่ระหว่างพื้นฟูๆ แต่ ม.10 ต.หนองน้ำแดง ท่วมรอบที่ 2  ม.1.2 ต.ขนงพระ ท่วมรอบที่ 2 (25 ครัวเรือน) ม.3 ต.ปากซ่อง (5 ครัวเรือน) ทม.ปากซ่อง ชุมชนประปา ถึง ชอย 3 แนวโน้ม ระดับ  ต.วังไทร   ม.2,7 15 ครัวเรือน น้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่วมรอบที่ 2 ต.หนองสาหร่าย ม.10 20 ครัวเรือน น้ำล้นตลิ่งเอ่อท่วม ระดับน้ำเริ่มทรงตัว
 
ส่วนโซนอำเภอปักธงชัย  น้ำท่วม 12 ตำบล35 หมู่บ้าน 387  ครัวเรือน  ได้แก่ ต.ตะขบ ต.ลำนางแก้ว ต.บ่อปลาทองต.สุขเกษม  ตูม  งิ้ว นกออก ดอน สำโรง สะแกราช โคกไทย และ ตะคุ และ อำเภอโชคชัย รวม 5 ตำบล  17 หมู่บ้าน  65 ครัวเรือน ได้แก่ ต.ท่าลาดขาว  พลับพลา  ด่านเกวียน และ ต.กระโทก อำเภอโนนสูง  รวม 3 ตำบล  5 หมู่บ้าน 207 ครัวเรือน ได้แก่  เมืองปราสาท ต.จันอัด และ ต.บิงอำเภอโนนไทย รวม 2 ตำบล  12 หมู่บ้าน 154 ครัวเรือน ได้แก่ ต. ด่านจาก  กำปัง  อำเภอเมืองนครราชสีมา รวม 3 ตำบล 1 เทศบาล 1 โครงการบ้านจัดสรร 12 หมู่บ้าน 2  ชุมชน 345 ครัวเรือน ได้แก่ ต.โคกสูง หมื่นไวย  ทน.นดรราชสีมาบ้านใหม่ หัวทะเล (ม.มงคลชัยนิเวศน์,สุระโชติ,ธนาภา,วรการ 4,5  อำเภอ พิมาย รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน 11 ครัวเรือน ได้แก่ ต.สัมฤทธิ์ ในเมือง  ดงใหญ่  ธารละหลอด
 
อำเภอ สีคิ้ว  รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน  4 ครัวเรือน ได้แก่ ต.ลาดบัวขาว อำเภอ ขามทะเลสอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน  8 ครัวเรือน ได้แก่ โป่งแดง  บึงอ้อ อำภอ เสิงสาง  1 ตำบล 1 หมู่บ้าน  5 ครัวเรือน ได้แก่ ต.สระตะเคียน
 
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศแจ้งเตือนการระบายจากเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย และประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักพื้นที่อุทยานแห่ชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง โดยให้เตรียมความพร้อม และหากเกิดสถานการณ์ให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันที โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ และแบ่งมอบภารกิจในการเผชิญเหตุของอำเภอปกรงชัย และอำเภอปากช่อง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร มูลนิธิ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาอาสาสมัคร ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
 
สำหรับกรณีเหตุการณ์อ่างเก็บน้ำหินตะโง่ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย บานประตูถูกน้ำกัดเซาะชำรุด นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผวจ. นครราชสีมา สน.ปภ.จ นครราชสีมา สนง พัฒนาภาค 5 อำเภอปักธงชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ โดยได้มอบหมายให้ สนง.พัฒนาภาค 5 จัดวาง Big bag เพื่อปิดกั้นจุดที่ชำรุดและจากการประสานข้อมูล ขป. ลำพระเพลิง แจ้งว่ามวลน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการเพิ่มปริมาณน้ำในคลองลำพระเพลิง เนื่องจากมีการไหลบ่ารัศมีการกระจายน้ำประมาณออก 2 กม.

หน้าแรก » ภูมิภาค