วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:40 น.

ภูมิภาค

นิทรรศการศิลปะกลางทุ่งนา

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.58 น.

 

อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย หนองคาย จัดแสดงนิทรรศการภาพวาด ศิลปะกลางทุ่งนา เสพงานศิลปะและวัฒนธรรมเคล้าธรรมชาติในชุมชน
  


            

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 พ.ย. 63 ที่บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญ อดีตอาจารย์สอนศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ศิลปะกลางทุ่งนา นำแสดงผลงานภาพวาดจิตรกรรมจาก ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญ , ครูแดง เฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์, ครูเบิ้ม เติมศิลป์ และศิลปินรับเชิญ โดยเป็นการจัดแสดงภาพวาดไว้กลางทุ่งนา ให้ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจงานศิลปะได้ร่วมชมและศึกษางานศิลปะไปในตัวด้วย โดยงานบางภาพเป็นผลงานที่วาดไว้ตั้งแต่ 20-30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการจัดสอนศิลปะให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทำการวาดภาพระบายสีชิงรางวัลรถจักรยาน และรางวัลอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก
               

 


นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จ.หนองคาย กล่าวว่า อ.ท่าบ่อ ร่วมกับบ้านศิลป์ไทย มองเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อชุมชน จึงจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปะกลางทุ่งนา ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.63 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ศิลปะ จิตรกรรม กลางทุ่งนาที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสวนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรศิลป์ มีทั้งเกษตรและศิลปะที่บูรณาการอย่างลงตัว ซึ่งงานนิทรรศการส่วนใหญ่จะจัดแสดงในที่ร่ม ตามอาคารต่างๆ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียน หรือในหอศิลป์ แต่งานนี้จัดแสดงกลางทุ่งนา ให้ผู้สนใจงานศิลปะในชุมชนเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ.