วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:05 น.

ภูมิภาค

ประธาน "ชวน" ลงพื้นที่รพ.ตะกั่วป่า เยี่ยมห้องตรวจโควิด

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.59 น.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย.63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะ เดินทางจากจังหวัด ระนอง สู่ รพ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโควิด-19 ห้องตรวจรักษาตา และมอบชุด ppe ให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้สำหรับสวมใส่ป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมพูดคุยปัญหาในการดำเนินงานทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาล โดยมี พญ.สุดาพร ไพรคณะรัตน์ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีราย ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ประชาชนชาวตะกั่วป่า ร่วมให้การต้อนรับ
 
ซึ่งโรงพยาบาลตะกั่วป่าได้รับมอบห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล (LABORATORY) เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จาก อบจ.พังงา และจังหวัดพังงา เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจวิเคราะห์ถึงจังหวัดอื่น และรายงานผลได้อย่างรวดเร็วในประมาณ 6 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ทันท่วงที ลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วย และร้องรับการท่องเที่ยวที่จะมีในอนาคต

หน้าแรก » ภูมิภาค