วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 15:47 น.

ภูมิภาค

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.52 น.
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สุรชัย  สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก เทศบาลตำบลท่าสีดา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน  2563 
 
 
โดย นาย คมเพ็ชร  สีดามาตย์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ ปภ.จว.ร.อ. เป็นประธานฯ มีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด   
 
    
 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้อบรมให้ความรู้ในเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การพิสูจน์หลักฐาน การช่วยผู้ป่วยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่สูง ความรู้ด้านภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เป็นต้น

หน้าแรก » ภูมิภาค