วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:19 น.

ภูมิภาค

อุบล ฯ เตรียมจัดงานมหาบูรพารำลึก 151 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่นฯ

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.36 น.
วันที่ 24 พ.ย.63 นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานมหาบูรพาจารย์รำลึก 151 ปีชาตกาล  หลวงปู่มั่นภูริทัตโต ณ วัดชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโก  ประกาศยกย่อง  เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 เมื่อปีที่ผ่านมา และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ภายในงานดังกล่าว  จะมีพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ฯ จากวัดชัยมงคล ไปประดิษฐานที่พุทธอุทยานบึงบัว  พิธีบวชพระภิกษุสงฆ์  ณ วัดไชยมงคล  มีประกาศยกย่องและสวดสรภัญญะสรรเสริญ หลวงปู่มั่น อีกหลายกิจกรรม ระหว่าง วันที่ 9 -21 มกราคม  2564  โดยวันที่ 9 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ที่วัดไชยมงคล สำหรับวันที่ 20 - 21 มกราคม มีพิธีทางศาสนาฉลองรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ที่พุทธอุทยานบึงบัว ต. หนองขอน  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนร่วมงาน 15,000 คน 
 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นชาวอุบลราชธานี เกิดที่บ้านคำบง  อำเภอศรีเมืองใหม่ (อดีตอำเภอโขงเจียม)  จังหวัดอุบลราชธานี  และอุปสมบทที่วัดศรีอุบลรัตนาราม และเรียนรู้ปฏิบัติธรรม จำพรรษาที่วัดเลียบ กับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล   และจำพรรษาวัดบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

หน้าแรก » ภูมิภาค