วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 13:54 น.

ภูมิภาค

คึกคัก! โครงการนัดพบ Co-Payment ผู้จบใหม่ แห่สมัครงานกว่าพันคน

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.46 น.
วันที่ 27 พ.ย 2563  ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการนัดพบ Co-Payment  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ รวมถึงช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำเนินธุรกิจ  ได้อย่างต่อเนื่อง  
 
โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้กำหนด สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 และกำหนด เงินเดือนและเงินอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ตามวุฒิการศึกษา  โดยในส่วนของจังหวัดสกลนคร มีเป้าหมายจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 2,700 อัตรา มีนายจ้าง /สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและเดินทางมารับสมัครงาน จำนวน 30 แห่ง  ตำแหน่งงาน 150 ตำแหน่ง  จำนวน 3,000 อัตรา โดยตลอดทั้งวัน มีผู้จบการศึกษาใหม่เดินทางมาสมัครงานกว่า 1000 คน บรรยากาสเป็นไปอย่างคึกคัก

หน้าแรก » ภูมิภาค