วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:44 น.

ภูมิภาค

พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ จับมือสยามอุตสาหกรรมยิปซั่มสร้างช่างชุมชน

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 21.05 น.

เมื่อวันที่ 23-27 พย.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีจับมือบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สระบุรี)จำกัด ฝึกเทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารให้แก่ช่างชุมชน ณ บ้านโหง่นขาม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

 


โดยได้ติดตั้งฝ้าเพดานศาลาทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านโหง่นขาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลและยากจน นอกจากนั้นได้ฝึกปฏิบัติติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหง่นขาม รวมพื้นที่ 109 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท