วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:38 น.

ภูมิภาค

รร.ขอนแก่นวิทยายน จัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุสิโรดม ขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.43 น.
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 28 พ.ย. ที่บริเวณพิธีด้านหน้าองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุสิโรดม ขอนแก่น"  ที่บริเวณพิธีด้านหน้าองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ในงานมีข้าราชการหลายหน่วยงาน อาทิ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังกวัดขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พ่อค้า ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ จำนวนมากเข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
 
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รร.ขอนแก่นวิทยายน  กล่าวว่า การทำพิธีบวงสรวง องค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น การทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 1 ในจำนวน 6 แห่งเพื่อปกปักษ์รักษาและคุ้มครองให้จังหวัดขอนแก่นจัดงาน งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงและงานออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ รวมทั้งให้ชาวขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขมีความสามัคคี ไม่เกิดเหตุร้ายใดขึ้นในเมืองขอนแก่น จุดที่บวงสรวงทั้งหมดประกอบไปด้วย 1. องค์พระธาตุขามแก่น พระธาตุคู่เมืองขอนแก่น 2. อนุสาวรีย์ พระนครศรีบริรักษ์เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกที่บึงแก่นนคร 3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น 4. พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  5. ศาลเทพารักษ์ข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และ 6. องค์พระธาตุศิโรดมขอนแก่นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่บวงสรวงที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นเจ้าภาพพิธีการและจัดหาเครื่องบวงสรวงเป็นประจำทุกปี

หน้าแรก » ภูมิภาค