วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:41 น.

ภูมิภาค

คึกคัก! ประมูลทะเบียนรถสวยเลขสวย หมวดอักษร "ขก" สุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.45 น.
วันที่ 28 พ.ย. 63 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 16   หมวดอักษร “ขก” “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลโชคลาภ” เป็นเลขทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 301 เลขสวย จัดขึ้น 2 วันคือวันที่ 28 พ.ย.-29 พ.ย.2563  โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีนายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน มีความคึกคักพอสมควรยังเป็นการจัดแบบ New Normal ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ทุกคนที่เข้าร่วมงานประมูลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย /ตรวจวัดไข้/ล้างมือด้วยเจล
 
สำหรับการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ผู้เข้าร่วมประมูลยังได้ร่วมกันสร้างกุศลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติเหตุในการจราจรถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วย
 
โดยลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นป้ายกราฟฟิก มีสีสันสวยงาม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และมีความหมายเฉพาะตัวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือรูปหมู่เกาะอ่างทองสื่อถึงธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม สื่อถึงความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์ร่มเย็นและมีความอบอุ่นพูนสุขของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตามสำหรับมูลค่าการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดมาแล้ว 15 ครั้งมีรายได้จากการประมูล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,204,158. บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสองแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และครั้งนี้คาดจะมียอดการประมูลไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาทโดยวิธีการประมูลเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้)และประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 63 ถึงวันที่ 29 พ.ย.2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป.

หน้าแรก » ภูมิภาค