วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:36 น.

ภูมิภาค

โควิดระยอง ยังระบาดไม่หยุด ป่วยเพิ่มอีก 12 ยอดพุ่ง 541 รายแล้ว

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.52 น.
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมนายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดระยองในวันนี้(13มค.)
 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บอกว่า สถานการณ์ระบาดเชื้อโควิด19 ยังไม่แน่นอน ยังมีการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งวันนี้มีการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 12 ราย รวมยอดสะสม 541 ราย และเสียชีวิต 1 ราย และในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 12 รายที่พบวันนี้ มีอายุต่ำสุด 6 ขวบ ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่าเชื้อโควิด 19 ได้แพร่กระจายเข้าไปภายในครอบครัวแล้ว จากการกักตัวแบบโฮม คอเรนทีน ของกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้แยกแยะสิ่งของเครื่องใช้และยังมีการใช้สิ่งของร่วมกัน จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปติดคนภายในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นจึงฝากขอความร่วมมือประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวังป้องกันตัวและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดระยองเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว
 
ในส่วนการรักษานั้น นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง บอกว่า จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ทั้ง 541 ราย นั้น รักษาหายกลับบ้านแล้ว 377 ราย ยังคงเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในความดูและทั้งในโรงพยาบาลรัฐ เอกชนและโรงพยาบาลสนามจำนวน 163 ราย จำนวนนี้มีอาการไม่รุนแรง มีผู้ป่วยที่ต้องรับการให้ยา 4 รายเท่านั้น ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยขณะนี้มีจำนวนเตียงว่างรองรับผู้ป่วยจำนวน 560 เตียง จากจำนวนเตียงทั้งหมด 731 เตียง ยืนยันจังหวัดระยองมีเตียงว่างเพียงพอที่จะใช้รองรับผู้ป่วย
 
ในส่วนการดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนั้น ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเชิงรกกลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ นอกจากจุดตรวจตลาดเนินอุไรและในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงไปแล้วทั้งสิ้น 13,427 ราย มีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน หรือ Home Quarantine จำนวน 2692 ราย และในสถานที่กักตัว Local Quarantine จำนวน 81 ราย พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนชาวระยองยังต้องปฏิบัติตัวเข้มงวดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การดอย่าตกเด็ดขาด เพราะจังหวัดระยองยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องระวังสูงสุดและเข้างวด งดการเดินทาง เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่มีผู้คนแออัด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและลดการระบาดเชื้อโควิด19

หน้าแรก » ภูมิภาค