วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:24 น.

ภูมิภาค

เดือดอีก! ชาวปากชมบุกศาลากลาง ค้านสัมปทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.22 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ได้มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน บ้านคอนสา หมู่4 และบ้านสาธร หมู่ที่ 10 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้ส่งตัวแทนชาวบ้านประมาณ 50 คน ได้เดินทางขอเข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการขอสัมปทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน ที่จะสร้างผลกระทบไปหลายหมู่บ้าน และให้สอบการทำงานของอุสาหกรรมจังหวัดเลย ไม่โปร่งใส
โดยมีตัวแทนชาวบ้านได้เผยว่า ตามประกาศ เรื่อง ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีชาวบ้านได้เห็นประกาศของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เรื่องการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญไมนิ่ง ตามคำขอที่ 16/2558 และ 17/2558 พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย และให้มีการร้องคัดค้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ  ซึ่งพื้นที่จากการทำเหมองแร่ที่บริษัทดั่งกล่าวสำรวจ อยู่ในพื้นที่บ้านคอนสา หมู่4 และบ้านสาธร หมู่ที่ 10 ต.เชียงกลม อ.ปากชม และการกระทำของเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้ปิดประกาศไม่ครอบคลุมและทั่งถึงคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระบบราชการ 
 
โดยไม่ส่งหนังสือไปหน่วยงานระดับอำเภอ นายอำเภอ และเทศบาลตำบลคอนสา ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบ กับไม่มีการติดประกาศในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลเชียงกลม แต่ไปติดประกาศไว้ที่อาคารหลังเก่าของเทศบาลตำบลเชียงกลมเพียงแห่งเดียว ซึ่งก็เป็นนอกเขตตามคำขอไม่มีผู้คนเห็นประกาศได้ ที่ชาวบ้านไปเห็นเพราะจะไปปัสสาวะจึงเห็นคำประกาศ ทำให้มองได้ว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนาอะไรแอบแฝงหรืออำนวยประโยชน์ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกล่าว
 
ด้านนายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้เผยว่า ในขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการขอสัมปทาน เมื่อมีการขอมาก็ได้ออกประกาศ เพื่อให้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้ออกมาแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้าน ส่วนเรื่องการปิดประกาศ ตามข้อมูลตามคำขอ และประกาศตามคำขอ หากเกิดผิดพลาดหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง คำขอนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ก็ยิ่งดีในเรื่องนี้ก็ไม่สามารถอนุญาตได้ เมื่อเขายื่นมาเราก็เชื่อตามคำขอ แต่ยังไม่ถึงการให้อนุญาตทั้งสิ้น
 
ส่วนนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวว่า ในเรื่องนี้เป็นการขออนุญาตที่เริ่มต้นเท่านั้น การขออนุญาต ยังมีหลายขั้นตอน ตามขั้นตอนของรัฐขอให้เชื่อว่า มั่นใจขบวนการของภาครัฐต้องชัดเจน ไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้เลย ต้องผ่านอีกหลายขบวน ที่จะอนุญาตให้ทำได้ นะตอนนี้ยังไม่มีการพิจรณาอนุญาตใดๆทั้งสิ้น ยังอยู่แค่เป็นขบวนการรับฟังตามขั้นตอนของการยื่นคำขอเท่านั้นเอง