วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:24 น.

ภูมิภาค

นายกเล็กเมืองสวรรคโลก นำจนท.ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.50 น.
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 ม.ค. นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมด้วยจนท.กองอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองสวรรคโลก ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ถึงมาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 แก่พี่น้องชาวอ.สวรรคโลก เพื่อเป็นมาตราการในการควบคุมโรคอย่างทันเวลา ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง และให้ประชาชนชาวอ.สวรรคโลก มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด ตามประกาศของจังหวัดสุโขทัย มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 
ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลก จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หริอจังหวัดอื่นๆดังนี้ 1.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ระยอง จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ตาก จ.ตราด และจ.อ่างทอง 2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ 17 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สะแก้ว จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี จ.นครนายก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ชุมพร และจ.ระนอง ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยปฏิบัติควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เทศบาลเมืองสวรรคโลก นอกจากนี้จนท.ยังฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบตลาดสวรรคโลก เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค